BHP - zasady bezpieczeństwa w firmie

Produkcja naszych wyrobów od zawsze odbywała się w sposób bardzo czysty i higieniczny czego potwierdzeniem jest wprowadzony w naszej firmie w 2006 roku system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

W cyklu produkcyjnym stosowane są wyłącznie surowce atestowane, o wysokim standardzie, natomiast kontrahentami są zakłady posiadające certyfikaty ISO.

Pozwala to na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów oraz zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.